Skip to content

Kapitelle

 
1997/2001
Kapitelle
legierter Draht
je 110x110x160 cm